Jesteś osobą uzależnioną

 

Poniosłeś straty lub jesteś zaniepokojony z powodu nadużywania; alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, sexu i miłości, pracy, komputera, zakupów czy objadania się.

 

Pomogę Ci skutecznie zaprzestać. Zrozumieć dogłębnie siebie i swoje uzależnienie, przejść przez najcięższy okres. Zbudować trzeźwą rzeczywistość; dostrzec i zmienić schematy myśli i zachowań, utrudniające Ci satysfakcjonujące życie. Odzyskać dostęp do Twoich mocnych stron.

 

Z osobami uzależnionymi pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc powszechną w Polsce terapię strategiczno-strukturalną Prof. Mellibrudy, stosującą liczne strategie poznawczo-behawioralne, z podejściem humanistycznym.

Terapia uzależnienia w dużym uproszczeniu obejmuje edukacje na temat choroby, wskazówki dotyczące skutecznego trzeźwienia połączone z monitorowaniem i wspieraniem wprowadzanych zmian a przedewszystkim elementy psychoterapii służące do odkrycia przyczyn i psychicznych konsekwencji uzależnienia i uzyskania zmiany na lepsze w tych obszarach.   

 

Zapraszam również osoby, podejmujące terapię uzależnienia w celu odzyskania prawa jazdy zatrzymanego z art 178a i 244 KK. Jako certyfikowany terapeuta uzależnień jestem upoważniona do przeprowadzenia wymaganego programu terapii.

 

Zapraszam też do podjęcia pojedyńczych konsultacji w celu zdiagnozowania swojego uzależnienia bądź stylu picia i ustalenia najlepszych rozwiązań. 

 

Oferuję terapię uzależnienia online, głównie osobom przebywającym za granicą. Skuteczność terapii online została potwierdzona w badaniach klinicznych. Do takiej formy terapii zapraszam jednak osoby bez możliwości

osobistego kontaktu z terapeutą, ewentualnie poszukujące wstępnej konsultacji. Zachęcam, by, w miarę możliwości,  poszukiwać bezpośredniej formy kontaktu z terapeutą.

 

Skorzystasz z mojej pomocy jeżeli;

 

Marta Błażewicz,

Psycholog, Psychoterapeuta

Specjalista Terapii Uzależnień

 

 

więcej o terapii online

Twoje życie zdominowało zmartwienie o bliską Ci osobę uzależnioną;
 
 

partnera, dziecko, rodzica.. Prawie stale przeżywasz intensywne przykre uczucia, jesteś uwikłana/ uwikłany w ciągłe próby wpłynięcia na osobę uzależnioną. Czujesz się, jakbyś wpadła/ wpadł w wir.

 

Pomogę Ci zrozumieć ten "wir", zobaczyć jakimi zachowaniami i myśleniem przyczyniasz się do trwania w nim, a następnie wprowadzić zmiany. Bez względu na to, czy chcesz walczyć o bliską osobę, odciąć się od niej, czy też pozostajesz w niepewności - będę wspierać Cię i pomagać w podjęciu i realizacjiTwojej własnej decyzji. Zobaczysz, co w Twoich próbach wpłynięcia na nią/ niego jest skuteczne, a co przynosi szkody. Wymaga to zmian w sposobie  myślenia i jeżeli zdecydujesz się na terapię, te zmiany również będą obszarem pracy. Mogę także pomóc Ci przystosować się do życia z trzeźwiejącą osobą uzależnioną. Terapia współuzależnienia to także miejsce uspokojenia i uporządkowania wzburzonych, trudnych uczuć.  

 

Osobom żyjącym w bliskiej relacji z uzależnionym, oferuję terapię opartą na modelu współuzależnienia jako adaptacji do chronicznego stresu (autorstwa Zofii Sobolewskiej Mellibrudy). Metoda ta obejmuje pracę terapeutyczną nad;

 

- rozpoznaniem własnej sytuacji,

- zmianą sposobu reagowania na destrukcyjne zachowania partnera,

- zmianą własnych destrukcyjnych zachowań,

- zmianą przekonań utrwalających niekorzystne reakcje a także

- głębokimi schematami myślenia i przeżywania, odpowiedzialnymi za trwanie w trudnej sytuacji i

- stopniowym uwalnianiem się od nadmiernej koncentracji na osobie uzależnionej.

 

Prowadzona przeze mnie terapia będzie jednak przedewszystkim odbywać się w duchu humanistycznym, z koncentracją na aktualnych potrzebach Klientki/ Klienta, bez sztywnego realizowania planu. Osobom dotkniętym tym problemem oferuję też głębszą pracę psychoterapeutyczną.

 

Szczególnie zapraszam osoby dorosłe/ dojrzewające, które rozpoznają w sobie cierpienie będące efektem dorastania w rodzinie z problemem uzależnienia, lub w inny sposób dysfunkcyjnej. Tzw. terapia DDA, DDD. (Syndrom DDA, mimo licznych badań, nie został potwierdzony naukowo, jednak emocjonalne zranienia wyniesione z takiego domu, zostawiają podobne ślady).

 

W takim przypadku proponuję psychoterapię humanistyczną, ze szczególną koncentracją na niekorzystnych sposobach przeżywania, zachowania i myślenia ukształtowanych w rodzinie z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnej.

 

Znalazłeś się w sytuacji kryzysu;

 

takiej jak rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, niewierność, destabilizacja życiowa, mobing, nadmierny stres, itd..

Oferuję wsparcie psychologiczne i psychoterapię w nurcie humanistycznym, w celu odnalezienia się w nowej sytuacji, dotarcia do własnych zasobów i być może podjęcia odpowiednich decyzji.

 

Jesteś osobą uzależnioną

lub straciłeś prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem środków psychoaktywnych

Twoje życie zdominowało zmartwienie o bliską Ci uzależnioną osobę

lub wychowałeś się w domu z problemem alkoholowym

Znalazłeś się w sytuacji kryzysu

 

Żyjesz lub odczuwasz w sposób niekorzystny

dla Ciebie

lub chcesz pobudzić swój rozwój osobisty.

Żyjesz lub odczuwasz w sposób niekorzystny dla Ciebie;

 

  • nie radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami

  • wbrew woli powtarzasz te same przykre sytuacje

  • np. niesatysfakcjonujące lub nietrwałe związki,

  • przeżywasz nadmiarowo złość, smutek, lęk..

  • uciekasz w sen, pracę itd..

  • brak Ci satysfakcji z życia.

 

W wypadku trudności adaptacyjnych lub zaburzeń emocjonalnych oferuję, poza ewentualną diagnozą psychologiczną, psychoterapię humanistyczną. Jej celem jest głównie wzmacnianie kontaktu Klienta z własnym doświadczeniem, prowadzące do lepszej orientacji we własnych uczuciach i potrzebach, naturalnej transformacji uczuć w bardziej przyjemne, poprawienia relacji z samym sobą i podejmowania bardziej przyjaznych decyzji.

 

Osobom poszukującym samorozwoju również oferuję integracyjną psychoterapię humanistyczną, z zastosowaniem focusingu.  Focusing to technika uważnościowa, pozwalająca usłyszeć poczucia wewnętrzne, niewerbalnie zapisane w naszym ciele. Pozwala dotrzeć do informacji umykających recjonalnemu myśleniu i doświadczyć ich z siłą, nie dającą się później zbagatelizować, co przekłada się na poprawę codziennego życia na bardziej spójne z wolą i uczuciami danej osoby.